هدف این مقاله بررسی عواملی می باشد که باعث می شود افراد در زندگی و فعالیت روزمره خود امیدشان را از دست می دهند.

امید به موفقیت در هر چیزی در زندگی انسان در واقع متور محرکه فعالیت های سازنده انسان ها را بوجود می آورد و باعث می شود انسان به سمت جلو بیشرفت کند. درحقیقت امید در کار مکمل مواردی مانند وظیفه شناسی، تعهد کاری، اشتیاق در کار و … می باشد. به وسیله امید انسان شهامت رویارویی با مسایل و مشکلات زندگی را بدست می آورند.

بر اساس تعریف فوق می توان گفت مواردی که باعث عصبانیت شما می شود مانند: تصادف ماشین، جریمه شدن، طلاق و … باعث می شود که شما امید خود را برهی پیروزی در زندگی ازدست بدهید و ناامیدی جایگاه امید را در زندگی روزمره شما بگیرد. و ادامه این روند ناامیدی در زندگی باعث می شود آسیب های جبران ناپذیراجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و .. برافراد و صد ابته جامعه بوحود آید.

در حقیقت افرادی که امید بالایی به زندگی دارند برای رسیدن به اهدافشان برنامه ریزی می کنند و استرتنژی تایین می کنند.

مهمترین راه کار افزایش امید و کاهش نامیدی در زندگی در واقع داشتن نشاط ، امنیت فکری و فعالیت مفید روزانه می باشد.

در راه ساختن امید برای خودتان حتما از جملات انگیزشی برای ساخت اعتماد به نفس قافل نشوید و حتما از قانون جذب در ساخت امید کمک بگیرید.

درزیر به بررسی تعدادی از عوامل کلیدی در این رابطه می پردازیم:

  • عدم تناسب میان ابزار و اهداف

در تعریف امید باید گفت : امید یعنی باور قلبی رسیدن به اهداف تحت هر شرایطی. در واقع امید ابزاری می باشد به به افراد این القاء را می کندکه با وجود مشکلات در زندگی راه رسیدن به اهداف وجود دارد و شما می توانید از این را برای دست یابی به اهداف و آرزوهایتان استفاده کنید.

یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در کشور میزان امیدی می باشد که افراد آن جامعه در زندگی و فعالیت های خود دارند می باشد.

امید ساختارهای مختلفی دارد و ارزیابی های آن به صورت کیفی و کمی انجام می شود.

یعی از بعد های ارزیبابی امید در جامعه متوسط عمر افراد آن جامعه می باشد که این موضوع در نوع خود به مولفه هایی مانند بهداشت ، سلامت ، امنیت روانی و احتماعی ، میزان درآمد افراد جامعه بر می گردد.

از بعد های دیگر امید این میباشد که افراد تصویر واضح و روشنی از موفقیت های آیندی خود داشته باشند. البته چنین موردی زمانی امکان پذیر می باشد که راه ها و همچنین وسایل مورد نیاز برای رسیدن به یک چنین هدفی در دسترس باشد. چرا که تناسب میان ابزارها و اهداف، خود به خود ایجاد امید می کند.

در جامعه امروز ایران به دلیل شرایط ناهنجار حاکم بر جامعه باعث شده است تا نگرش و تفکر منفی در بین افراد جامعه به شده رواج پیدا کند و این موضوع باعث ناامیدی افراد شده است که همین امر باعث شده است تا فرد فعال در این جامعه در رابطه ی خود با هستی ، خود با جامعه ، خود با خود و ترمیم شرایط و مشکلات به بن بست برسد و ناامید شود.

در این حالت افراد نمی توانند رابطه ی منطقی بین اهداف و ابزارهای موجود بوجود آورند. زمانی هم که بین ایزارها و اهداف نتوان رابطه ی منطقی و درستی ایجاد کرد افراد از سر ناامیدی در رسیدن به اهداف رو به انجام تقلب برای رسیدن به اهدافشان می کنند و این موضوع بع نوبه یخود بسیار بد  می باشد. زیرا افراد به هر کاری حتی دزدی دست می زنند تا با آچه بخواهند دست پیدا کنند.

در رابطه ی ساختن امید از استفاده از هیپنوتیزم قافل نشوید زیرا بسیار می تواند شما را یاری دهد

  • رابطه معکوس تلاش و کسب موفقیت

امید داشتن و باور به امید را می توان در نوع رفتار افراد جستجو کرد. رفتارهایی مانند عصبانیت، پرخاشگری، تندرویی، و… که همه ی این رفتارها از علایم کم شدن امید افراد در زندگیشان می باشد.

یکی از نکانی که باید به آن حتما دقت و برای کارآفرینان در رسیدن به موفقیت بسیار اتفاق می افتد کاهش لذب بردن از زندگی و نداشتن تفریح در زندگی می باشد و آن هم زمانی که تلاش ما برای رسیدن به موفقیت در کارهایمان بسیار افزایش می یابد.

 

برای گوش دادن به پادکست های اصول پیگیری در بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید

برای ساخت انگیزه درست از گوش دادن به آهنگ های انگیزشی غافل نشوید

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا