کسی که کار و تجارت جدیدی را آغاز می کند به کارآفرین مرسوم میشود .کارآفرین کسی است که ایده ای نو و خلاقانه دارد و با توجه به ایده ی خود به اشتغال زایی دست میزند .

هدف همه ی کارآفرینان جذب نیروی ماهر کاری است نیروی که دارای توانایی های بالقوه ی زیادی است اما به علت نبود امکانات و سرمایه بدون استفاده مانده است .

یک کارآفرین شاید میتواند مثل بسیاری از مردم دیگر میتواند راحت زندگی کند اما او دغدغه های بسیاری دارد و میخواهد برای جامعه مفید واقع شود .

کسی که تجارت را آغاز می کند به دنبال سود دهی بیشتر در زمینه ی کسب و کار است .کارآفرین کسی است که تجارت را توسعه می دهد و به وسیله ی استفاده از سرمایه های فیزیکی و سرمایه های انسانی شروع به ایجاد یک کسب و کار می کند و به سوددهی می رسد .

یک کارآفرین با داشتن ایده و طرح های جدید زندگی خود را به چالش می کشد او بی خوابی را تجربه می کند طرح هایی را می ریزد که مدام ممکن است به شکست بینجامد اما باز ناامید نمی شود و به مسیر خود ادامه می دهد .

  • یک کارآفرین ابتکار عمل دارد 

یکی از ویژگی های یک کارآفرین موفق این است که ابتکار عمل دارد برای ایجاد یک کارآفرینی نیاز به خلاقیت بسیار است همچنین ابتکار عمل .یک کارآفرین بسیار نوآور است و همیشه به دنبال خلق ایده های جدید است ایده هایی که تجارت او را به حداکثر سوددهی می رساند .

ابتکار عمل او برای ایجاد کارآفرینی او را متمایز می کند و سبب می شود به موفقیت های بزرگ مالی برسد .

 

  • کارآفرینی یعنی پذیرفتن ریسک های بسیار

کسی که به عنوان یک کارآفرین فعالیت می کند باید از قدرت ریسک بسیاری برخوردار باشد .ریسک پذیری از لازمه های کارآفرینی است که سبب می شود یک کارآفرین به موفقیت های بزرگ دست پیدا کند.

ممکن است به دلیل ریسک پذیری یک کارآفرین او با شکست مواجه شود اما نوع برخود او با شکست سبب رسیدن او به موفقیت می شود .او از شکست ها درس می گیرد و برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند .

یک کارآفرین اگر شکست خودر دوباره برمی خیزد و به راه خود ادامه میدهد .

 

  • کارآفرینی یک فعالیت هدفمند است

کسی که کارآفرینی را شروع می کند باید بداند که وارد یک عرصه ی هدفمند شده است .یک کارآفرین برای تک تک فعالیت های خود برنامه دارد و میداند برای رسیدن به اهداف خود باید یک برنامه ی دقیق و مدون داشته باشد .

او میداند که بدون یک برنامه ی راهبردی دقیق نمی توان به مسیر ادامه داد و به موفقیت های بزرگ مالی رسید .یک کارآفرین چشم انداز روشنی برای ارائه خدمات خود دارد و معتقد است ، محصول و خدمات آنها می تواند نیازهای جامعه را فراهم کند هدف آنها هدفی بزرگ و فراگیر است که برای رسیدن به آن به تلاش بسیار نیاز است .

 

  • از لازمه های کارآفرینی انعطاف پذیر بودن است 

یکی از شرایط و اساس کارآفرینی انعطاف پذیر بودن است یک کارآفرین برای رسیدن به موفقیت کاری با دیگران انعطاف کامل از خود نشان می دهد او در برخورد با قوانین حاکم بر جامعه کاملا منعطف است و نسبت به شرایط جامعه گام برمیدارد .

او درصدد بدست آوردن بهترین شرایط مالی و زندگی است و با استفاده از تفکر خلاقانه ی خود و با کمک انعطاف پذیری خود همه چیز را به نفع تجارت خود پیش می برد .

  • کارآفرینی به پی گیری های مدام نیاز دارد 

یک کارآفرین برای موفقیت در حرفه ی خود نیازمند پی گیری های مدام است او از شکست نمی هراسد .او برای رسیدن به موفقیت و بهتر شدن نتیجه ی فعالیت های خود مدام اوضاع را بررسی می کند تا بتواند شرایط را به بهترین نحو ممکن اداره کند .

 

  • یک کارآفرین دارای شوق و انگیزه ی بسیار است 

کارآفرینی نیازمند شوق و انگیزه ی زیاد است یک کارآفرین با انگیزه ی خود میتواند مسیر را هموار کند اگر او اشتیاق لازم برای رسیدن به اهداف خود را نداشته باشد قطعا نمی تواند به آنها دست یابد .

داشتن اشتیاق مانند موتور محرکه ای برای یک کارآفرین می ماند که او را برای رسیدن به اهداف خود یاری می رساند .

 

  • یک کارآفرین ریسک پذیر است 

کسی که به کارآفرینی دست میزند باید این را بداند که ریسک پذیری از لازمه های کارآفرینی است زیرا ممکن است ایده ی مورد نظر صد در صد به موفقیت نینجامد و با شکست مواجه شود .

اگر کارآفرین ریسک پذیر نباشد و ترس از شکست داشته باشد به هیچ وجه نمی تواند فعالیتی نو را شروع کند و قطعا نمیتواند به موفقیت برسد .ریسک پذیر بودن سبب می شود تا کارآفرین بتواند فعالیتی را شروع کند و از موانع نترسد و با استقامت به راه خود ادامه دهد .

در واقع این افراد به کمک قانون جذب و قوانین این چنینی میزان ریسک خود را بسیار کاهش می دهند.

 

  • کارآفرینی یعنی داشتن رویای بزرگ 

یک کارآفرین کسی است که یک رویای بزرگ در سر داشته و سپس برطبق آن رویا به کارآفرینی روی آورده است .آنها با رویاهای خود ایده های جدید را ارائه می دهند و به ایجاد مشاغل جدید و تجارت نو می پردازند .

آنخا روشناسان دقیقی در ایجاد اعتماد به نفس می باشند.

 

برای گوش دادن به پادکست های بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید

برای ساخت انگیزه درست از گوش دادن به آهنگ های انگیزشی غافل نشوید

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا