توضیحات

در این فلیم آموزشی استاد جول اوستین به شما یاد می دهد در مقابل سختی های زندگی سر فرود نیاورید و شکست را نپذیرید زیرا موفقیت در تلاش پی در پی شما برای رسیدن به خواسته هایتان قرار دارد.

تلاش پی در پی شما و پیگیری هایی که انجام می دهید تا به اهداف خود برسید ضامن موفقیت و پیروزی شما در رسیدن به اهدافتان است. بریا رسیدن به اهدافتان باید مثل یک جنکجو بجنگید و تلاش کنید زیرا رسدن ب اهداف راحت است ولی آسان نیست.

در واقع رسیدن به موفقیت و اهداف مستلزم اجرای یک سری قوانین و مقررات ساده است ولی اجرایی کردن همین اصول ساده نیاز به تلاش پی در پی دارد زیرا انسان مجودی تنبل است به خاطر همین هم انجام این اصول ساده برایش کمی مشکل می باشد .

انسان های موفق خصلت های مثبتشان را در طی مسیر رسیدن به خواسته هایشان بدست می آورند و این خصلت در سختی ها خلق می شود . در ولقع خداوند سختی ها را ایجاد کره است است تا به وسیله ی آن بتوانید آن خصوصیاتی که به آنها نیاز دارند تابه اهدافشان برسند را بدست آورند.

ولی برخی افراد به محض مشاهده ی اولین سختی و مشکل از کوره در می روند و رسیدن به اهدافشان را کنار می گزارند که در این فیلم آموزشی به شما یاد می دهیم که این کار را نکنید و این که چگونه به راحت ترین شکل ممکنه می توانید به اهدافتان دست پیدا کنید.

تا زمانی که شما شکست را قبول نکنید پیروزی و رسیدن به اهداف حتمی است پس نا امید نباشید و برای رسیدن به آنچه که می خواهید حداکثر تلاش خود را بکنید.

در زندگی بهترین را بخواهید تا بهتین شوید و برایش تلاش کنید زیرا موفقیت نیازمند تلاش زیاد است.

ممکن است در رسیدن به هدفی که داشته اید شکست بخورید و به آن نرسید ول دیگه حسرت این را نمی خورید که تمام تلاشتان را درسیدن به خواسته ی قلبیتان نکردید و در آن موقع است که متوجه می شوید خداوند چیز بهتری را برای شما آماده کرده است به خاطر همین هم نگزاشته است تا شما به آن خواسته دست یابید.

در این فیلم آموزشی کشیش و استاد موفقیت جول اوستین به شما یاد می دهد که از سختی هایی که در زندگیتان بر سر راه تان می آید ترس به خود راه ندهید و بلکه با آنها بجنگید تا به پیروزی برسید.