اگر شما آشنایی کمی هم با بازاریابی شبکه ای داشته باشید حتما اسم رندی گیج به گوشتان خورده است رندی گیج در یک خانواده ی فقیر به دنیا آمد او زندگی خودش را از راه خلاف و دزدی می گزراند.

در زندگی رندی گیج فراز و نشیب های فراوانی وجود داشته است فراز و نشیب هایی که باعث ساخته شدن او شدن شده است .ما در مقاله مختصری در مورد زندگی رندی گیج توضیح میدهیم .

کودکی و نوجوانی سخت رندی گیج

رندی گیج در یک خانواده ی فقیر به دنیا آمد مادر مجبور بود سه کودک را بدون سرپناه بزرگ کند رندی گیج برای گذران زندگی و برای اینکه از گرسنگی نمیرد به خلاف روی آورد .

پس از آن او گرفتار الکل و مواد مخدر شد و به فروش مواد مخدر روی آورد او مجبور بود برای امرار معاش این کارها را انجام دهد .زمانی که در دبیرستان مشغول یک سرقت مسلحانه بود دستگیر شد و به زندان فرستاده شد .

اما زندان برای او نقطه ی عطفی بود تا به موفقیت های روز افزونی برسد .او در زندان با مرد بازاریابی آشنا شد که باعث شد مسیر زندگی او تغییر کند آن مرد در رندی گیج چیزی دیده بود که میتوانست زندگی او را دگرگون کند .

آن مرد معتقد بود اگر رندی گیج ذهن خود را تغییر دهد زندگی ش نیز دستخوش تغییر خواهد شد و او به یکی از بازرایابان موفق تبدیل خواهد شد .

او توانایی و استعداد فراوانی در او  دیده بود و معتقد بود که او میتواند هر کاری را که اراده کند را انجام دهد .آگاهی او باعث شد که نوری وجود فرا بگیرد و ذهن او را روشن کند در نتیجه او تصمیم گرفت تا زندگی خود را به بهترین تبدیل کند .

 

 

رندی گیج مردی که خواست و زندگی ش را تغییر داد

سخنان و پیشنهادات آن مرد بازاریاب باعث شد تا زندگی رندی گیج تغییر کند او میتوانست مثل گذشته به خلاف ادامه دهد و به خودش زحمتی ندهد اما او این را نمیخواست بلکه میخواست تلاش کند و تغییری در زندگی خود ایجاد کند او به این باور رسیده بود که توانایی فوق العاده ای دارد و باید از آن در مسیر درست استفاده کند .

او پس از آزادی از زندان تصمیم گرفت به جای توجه به نکات منفی به نکات مثبت زندگی نگاه کند و وقت خود را بیهوده صرف جرم و چنایت نکند او تصمیم گرفته بود که درست زندگی کند و با تکیه بر استعداد های خود ثروتمند شود .

رها شدن از آن شرایط آسان نبود بلکه سختی های خودش را داشت ولی او  با تمام قوا تلاش کرد و به موفقیت رسید .او میخواست گذشته اش را جبران کند و زندگی اش را از نو بسازد بنابراین با تمام وجود تلاش کرد و به نتیجه هم رسید .

شکست او را از پا نینداخت

شاید خیلی از شما زمانی که شکست میخورید نا امید میشوید و برای همیشه رویای خود را فراموش میکنید اما رندی گیج با اینکه شرایط سختی را پشت سر گذرانده بود او در ابتدا که از زندان آزاد شده بود در یک رستوران به عنوان کاگر ظرف میشست اما با تلاش بسیار توانست صاحب رستوران شود .

اما پس از مدتی به علت بدهی مالیاتی مجبور شد رستوران را به دولت بخشد اما رندی گیج نا امید نشد و دوباره برخاست و به بازاریابی شبکه ای روی آورد و یکی از بهترین بازاریابان شبکه ای شد .

او  اکنون یک مولتی میلیونر معروف است که روحیه ی بسیار انسان دوستانه ای دارد او از هیچ کمکی برای دیگران دریغ نمیکند زیرا خود سالهای فقر را تجربه کرده است .

آرزوی او در میان گذاشتن تجربه اش با مردم است

او اکنون بهترین زندگی را دارد بهترین اتومبیل را سوار میشود و از لحاظ مالی دغدغه ای ندارد تنها آرزوی او این است که تجارب خود را  در اختیار مردم سراسر جهان قرار دهد .

او  از لحاظ سلامتی در حد اعلا است طوری که در سن چهل و هفت سالگی بیست و پنج ساله به نظر میرسد او خانهی بزرگ و رویایی خود را دارد و به او لقب ناپلئون هیل عصر جدید را داده اند .

رندی گیج آثار زیادی دارد که از جمله ی آن میتوان به موفقیت ذهن ؛توانگری خود را پذیرا باشید و…اشاره کرد که به زبانهای مختلف ترجمه شده است و جز پرفروش ترین کتاب های روز دنیا هستند .

او معتقد است که مردم باید محدودت های ذهنی خود را از بین ببرند و باورها و عقاید خود را دگرگون کنند تا بتوانند به موفقیت برسند .

 

رندی گیج از افراد موفق در بازاریابی شبکه ای است

او یکی از حمایت کننده های همیشگی بازاریابی شبکه ای است و کسی است که در این حرفه بسیار موفق عمل کرده است تا جایی که به او لقب

پاشنه آهنین ،ناپلئون زمان و استاد بزرگ کامیابی داده اند .

او به عنوان یک بازاریاب موفق به فکر سلامتی جسم و روح خود است و هر روز ورزش میکند و بهترین لباس را میپوشد و مراقب روح و روان خود است .

ما به شما توصیه میکنیم تا کتابهای این استاد بزرگ را مطالعه کنید تا به موفقیت برسید .

 

برای گوش  دادن به پاکدست های بازاریابی شبکه ای و اصول دعوت ،پرزنت و پیگیری اینجا کلیک کنید .اگر در مورد بازاریابی شبکه ای و شرکت بازاریابان ایرانیان زمین می خواهید اطلاعاتی داشته باشید اینجا کلیک کنیدتهیه شده توسط گروه آموزشی سلام رویا