چگونه در بازاریابی شبکه ای ورودی بگیریم ؟شاید این سوالی باشد که بارها از خودتان پرسیده باشید و و بخواهید بدانید چگونه میتوانید در بازاریابی شبکه ای ورودی بگیرید .در این مقاله سعی داریم نحوه ی ورودی گرفتن را برای شما به اختصار توضیح دهیم همچنین در مورد آموزش عضوگیری به شما اطلاعات ارائه دهیم .

 

نحوه ی ورودی گرفتن از اهمیت ویژه ای برخوردار است  

در بازاریابی شبکه ای نحوه ی ورودی گرفتن از اهمیت بسیاری برخوردار است ،به کاری که در مرحله ی اول برای ورودی گرفتن انجام میشود دعوت به بازاریابی یا به اصطلاح شبکه سازی یا پراسپکتینگ اطلاق میشود .

شبکه سازی و نحوه ی ورودی گرفتن و آموزش عضوگیری در بازاریابی شبکه ای بسیار مهم است اینکه شما چگونه بتوانید شبکه سازی کنید و با استفاده از قدرت تاثیر گذاری خود و اعتماد به نفس خود بتوانید افراد بیشتری را جذب کار و فعالیت خود کنید.

شاید شما تاثیرگذاری زیادی داشته باشید اما این کافی نیست شما باید اکثر زمان خود را به شبکه سازی و ارتباطات اختصاص دهید نحوه ی ورودی گرفتن در بازاریابی شبکه ای اهمیت زیادی دارد برای این منظور شما باید آموزش عضوگیری را فرا بگیرید .

شما باید افرادی را دعوت کنید و سپس پیگیر آنها باشید این به این معنی است که بعد از دعوت مسئولیت شما چند برابر شده است نه کمتر بنابراین باید در این مسیر صبر و حوصله به خرج دهید .

شاید بگویید با وجود اینکه تاثیرگذاری زیادی دارید اما از میان تمام دعوت شدگان تنها یک نفر ورودی دارید در این شرایط دشوار برای تیم سازی و نحوی ورودی گرفتن چه کار باید انجام دهید ؟شبکه سازی اهمیت زیادی دارد اما بسیاری از اهمیت آن باخبر نیستند اما این واضح است که شبکه سازی و نحوی ورودی گرفتن بسیار حائز اهمیت است .

شما باید این مهارت را فرا بگیرید تا بتوانید در بازاریابی شبکه ای موفق باشید برای این منظور آموزش عضوگیری را فرابگیرید و لحظه ای از هدف خود غافل نشوید .

 

چگونه شبکه سازی خوبی انجام دهیم

برای شما هم این سوال پیش آمده که چگونه میتوانیم شبکه سازی خوبی انجام دهیم یا در اصل نحوه ی ورودی گرفتن ما چگونه باید باشد تا بتوانیم در بازاریابی شبکه ای موفق واقع شویم

یکی از ویژگی هایی که برای یک بازاریاب خوب اهمیت دارد اخلاق پسندیده و خوب است اگر شما با شخصی که میخواهید او را به کارتان دعوت کنید رفتار ناشایستی داشته باشید قطعا نمیتوانید بر روی او تاثیر بگذارید و اورا جذب خود و کار خود کنید بنابراین اولین قدم یک ارتباط خوب رفتار درست است

ارتباط سازی و نحوه ی ورودی گرفتن از اهمیت ویژه ای برخوردار است این که شما باید خود مهارتهای کافی را کسب کرده باشید و توانایی بیان آن را داشته باشید و سپس توقع داشته باشید تا اعضای جدید از شما و آموزشهای شما تابعیت کنند .

در نتیجه این به شما برمیگردد که چگونه با رفتار خود نحوه ی ورودی گرفتن درست را اجرا کنید و بتوانید افراد بیشتری را دعوت و شبکه سازی کنید در بازایابی شبکه ای اخلاق حرفه ای اهمیت بسیاری دارد شما به وسیله ی رفتار خود میتوانید آموزش عضوگیری را عملی کنید .

 

آموزش عضوگیری چه زمانی اهمیت پیدا میکند

آموزش عضوگیری زمانی اهمیت پیدا میکند که شما میخواهید با نحوه ی ورودی گرفتن آگاهی پیدا کنید این آگاهی منوط به شناخت شما از خود و فعالیت شماست به این دلیل که تا شما شناخت دقیقی نسبت به خود نداشته باشید نمیتوانید انسان تاثیرگذاری باشید در نتیجه توقعی نمیتوانید داشته باشید که دیگران از شما پیروی کنند و شما را به عنوان رهبر بپذیرند .

شما به عنوان رهبر یک تیم باید  به آموزش عضوگیری تسلط داشته باشید ،این به این معناست که شما در همان برخورد اولیه بتوانید شخص مورد نظر را جذب فعالیت و بازاریابی شبکه ای کنید و به او این اطمینان را بدهید که مسیر درستی را انتخاب کرده است و این نحوه ی ورودی گرفتن را با اغضای تیم خود یاد دهید.

آموزش عضوگیری از لحظه ی ورود شخص جدید اهمیت دارد سعی کنید متانت خود را حفظ کنید و با اعتماد به نفس کافی به شخص دعوت شده صحبت کنید .

نگرش مثبت داشته باشید تا تاثیر گذاری بیشتری داشته باشید در این صورت است که اصول دعوت و پرزنت را رعایت کرده اید و میتوانید نتیجه ی مورد نظر را بگیرید .

 

برای گوش دادن به پاکدست های اصول دعوت ،پرزنت و پیگیری در بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید .

تهیه شده در گروه آموزشی سلام رویا