یکی از مواردی که برای موفقیت در صنعت فروش مستقیم و بازاریابی چند سطحی بسیار مهم می باشد فرهنگ سازی در تیم فروش مان می باشد.

فرهنگ سازی در تیم فروش کاری سخت و زمام بر می باشد.

شما اگر فرهنگ سازی درستی در تیم فروش خود داشته باشید چه برای عضو گیری و په برای فروش محصولات می توانید این مژده را به خود بدهبد که درآمدی پایدار و رو به رشدی را برای خود و مجموعه فروشتان بوجود آورده اید.

در سال های گذشته وقتی نام بازاریابی شبکه ای و یا فروش چند سطحی آورده می شد، برخی آن را با دسیسه های هرمی یکسان می دانستند و می گفتند کار این فعالیت ها بسیار مد و خطرناک می باشد.

این تصور به دلیل عدم آشنایی با اصول و مبانی فعالیت بازاریابی شبکه ای و فرهنگ سازی نادرست جامعه برای ورود این صنعت به آن بوده است ؛

جاب اینجاست که امروز نیز با گذشت چند سال از صدور مجوز قانونی فعالیت شرکن ها در این صنعت هنوز هم دیدگاه منفی نسبت به کار در به این فعالیت در سطح جامعه می باشد.

و این موضوع برگرفته از همان فرهنگ سازی اشتباه و بد در جامعه می باشد .

به راستی دلیل این دیدگاه منفی و مشابه سازی چیست؟

آن چیزی که مسلم است این است در حال حاظر دیگر نمی توانیم بهانه ی عدم آکاهی مردن در باره این صنعت را برای آن بیان کنیم؛ چرا که در طول سال های پس از صدور مجوز فعالیت شرکت ها در بازاریابی شبکه ای، این شرکت ها تلاش زیادی در راستای فرهنگ سازی و تعریف اصول و مبانی صحیح و قانونی کار کردن در این حرفه را بیان کرده اند و هنوز هم در حال انجام این کار می باشند ؛

پس می فهمیم که دلیل این دیدگاه منفی عملکرد نادرست برخی شرکت ها و حتی بازاریابان فعالد راین صنعت می باشد.

برخی از موارد این عملکرد اشتباه شرکت ها و بازاریابان عبارتند از:

یکی از مواردی که باعث فرهنگ سازی بد این صنعت شده است ادعاهای درآمدی کذب و ارائه مستندات جعلی در این رابطه توسط نمایندگان فروش می باشد.

برای گوش دادن به پادکست های اصول دعوت، پرزنت و پیگیری در بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید.

 

موردی در فرهنگ سازی اشتیاه :

تمرکز بر افزایش اعضاء به جای تمرکز بر خرده فروشی

در این تیم ها افراد بیشتر بر افزایش اعضاء تیم دارند به حای تمرکز بر خرده فروشی .

یادتان نرود کار شما فروش مستفیم یا فروش چند سطحی است و در مرحله اول شما باید یاد بگیرید فروش درستی را انجام دهید و بعد اقدام به مجموعه سازی کنید تا بتوانید تیمی از فروشندگان قوی را بوجود آورید.

 

تعیین میزان خرید ماهیانه مشخص و بالا برای بازاریابان ( فرهنگ سازی اشتباه )

یکی از کارهایی که در شرکت های هرمی انجام می گرد گرفتن حق عضویت ماهیانه ّآن هم به صورت مبالغ بالا می باشد .

در برخی از تیم های در فرهنگ سازی اشتباهی که انجام می دهند دیده شده در صورتی که شما خرید ماهیانه بالایی انجام ندهید تیم از حمایت شما دست می کشید و باعث شکست شما در این صنعت می شد . این مورد دقیقا شبه به فعالیت های شرکت های هرمی می باشد.

 

برگزاری جلسات پرزنت مشابه با جلسات برگزار شده در شرکت های هرمی

در شرکت های هرمی بجای این که کار و محصولات را بصروت دقیق توضیح بدهند تمرکز را بروی اغوای افراد آن هم بصورت جو دادن به آنها در جلسه پرزنت می کردند.

در این جلسات صحبتی از محصولات نمی شده و بیشتر کار را به صورت بسیار هیجانی توضیح می دهند و بیشتر از احتمالاتی صحبت می کنند که حداقل چنین سال طول می کشد تا برای یک نفر اتفاق بیوفتد.

 

برای گوش دادن به پادکست های اصول دعوت، پرزنت و پیگیری در بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید.

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا