اگر  قصد فعالیت در حوزه ی فروش را داشته باشید، بعید است اصطلاحاتی مانند بازاریابی شبکه ای ، mlm و یا نام فعالیت شبکه های هرمی را نشنیده باشید.

اگر چه تعریف هر یک از واژهای فوق کار بسیار مشکل و سختی است و در جاهای تعاریف و فعالیت این گونه واژه ها یکسان می باشد و عملا با هم هم پوشانی دارند ولی گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا قصد دارد تا در حد توان و اطلاعات خود برای شما این موارد یعنی شبکه های هرمی و … را تعریف و راه تشخیص آنها از یکدیگر را برای شما بیان کنیم.

اگر بخواهیم خیلی علمی و دقیق در باره ی بازاریابی شبکه ای و شبکه های هرمی صحبت کنیم به جای اصطلاحاتی که به صورت عمومی بین مردم و رسانه‌ها به کار گرفته می‌شود، باید از عنوان تخصصی‌تر بازاریابی چند سطحی یا Multi Level Marketing استفاده کنیم که به آن به صورت مختصر MLM نیز گفته می‌شود.

بازاریابی چند سطحی یا MLM یک ویژگی مشترک دارند:

در بازاریابی چند سطحی افراد به خاطر فروشی که به صورت مستقیم از محصولات کمپانی انجام می دهند پول نمی گیرنند بلکه می توانند به صورت کاملا غیر مستقیم هم درآمد کسب کنند آن هم از فروشی که دیگران انجام می دهند.

در بازاریابی شبکه ای بازاریابان یا mlm می توانند به کسانی که مشتری آنها می باشند و محصولاتی را به آنها می دهند یک جایگاه تجاری داده و آنها را عضو تیم فروش خود کنند کنند و از فروشی که آنها انجام می دهند نیز درصدی بدست آورند دقیقا مثل تاسیس یک شرکت .

آیا برنامه‌های MLM قانونی هستند؟ الزاماً نه!

اتفاقاً برخی از فعالیت ها و برنامه‌های MLM عیر قانونی بوده و فعالیت در آنها مساوی با اجراب جرم در جامعه می باشد.

برخی از این فعالیت ها باعث می شود پول و ثروت از ایران خارج شود و یا امر پول شویی انجام شود که به اقتصاد ایران لطمه می زند و این موارد در ایران غیر قانونی بوشده و به صورت جرائمی بسیار جدی آنها را پیگیری می‌کنند .

در ایران مدام تلاش می کنند تا مرزی که بین فعالیت های قانونی و غیر قانوی وجود دارد را مشخص کنند تا افراد گول شرکت های غیر قانونی در ایران را نخورند.

آیا می‌توان برنامه‌های MLM را به کلی کنار گذاشت؟ قطعاً نه.

یکی از برنامه هایی که در mlm انجام می پزیرت آموزش فروش رو در رو یا دهان به دهان می باشد که برای امر فروش بسیار مهم می باشد .

و دومن فعالیت های بازاریابی شبکه ای می تواند باعث آن شود که برای ایران ارز آوری صورت گیرد به شکلی که در حال حاضر تعدادی از شرکت های ایرانی توانسته اند در خارج از ایران شعباتی را تاسیس کرده و باعث ورود ارز و پول به داخل کشور گردند.

نکته ای که در احداث هر گونه کسب و کاری بایذ به آن توجه کرد، پایداری کسب و کار است.

اگر ما بخواهیم به قانون توجه نداشته باشیم و فقط بخواهیم از منظر استراتژیک و کسب درآمد به برنامه های بازاریابی شبکه ای نگاه کنیم، چالش بسیاری از آنها، از بین بردن پایداری این کسب و کار در ایران است.

زیرا برخی افراد در شرکت های قانونی فعالیت های غیر قانونی را رواج داده اند و کاری کرده ان تا تیم آنها به صورت هرمی کار و فعالیت کند.

برای گوش دادن به پادکست اصول دعوت در بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید .

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا