در این مقاله سعی داریم ویژگی های یک نتورکر موفق را به شما بیان کنیم و با بیانی بسیار ساده بگوییم که چگونه میتوانید یک نتورکر موفق باشید .

شما برای اینکه بتوانید یک بازاریاب موفق باشید باید یک سری اصول و مهارت را فرا بگیرید و به کار بگیرید تا بتوانید به موفقیت برسید .

  • یک نتورکر موفق اندیشه ای بزرگ دارد

شما به عنوان یک نتورکر موفق باید این مسئله را در نظر داشته باشید که ذهن شما و تفکر شما زندگی شما را میسازد اگر اندیشه ای بزرگ و وسیع داشته باشید میتوانید به آرزوهای بزرگ خود برسید .

یک نتورکر موفق باید رویا پرداز خوبی باشد رویاپردازی قسمتی از بازاریابی شبکه ای است شما زمانی میتوانید موفق باشید که بتوانید رویاهای خود را تجسم کنید و آنها را جامه ی عمل بپوشانید .

یک نتورکر موفق به وسیله ی رویاپردازی میتواند قدم های بزرگ تری بردارد آنها از داشتن اندیشه ی بزرگ نمیترسند زیرا خود را قدرتمند تر از آن میبینند که ترس به سراغشان بیاید پس آنها با اندیشه ی خود زندگی ایده آل خویش را میسازند و هرگز از اهداف خود دست نمیکشند .

 

  • یک نتورکر موفق تشنه ی یادگیری است 

یک نتورکر موفق تشنه ی یادگیری است او هر زمان و هرجا به دنبال کشف اتفاقات جدید است ذهنی خلاق دارد و به واسطه ی ذهنیت خویش میتواند به رویاهای بزرگ خویش برسد .

در بازاریابی شبکه ای آموزش حرف اول را میزند و باید بتواند هم خوب فرا بگیرد و هم بتواند به اعضای تیم خود آموزشهای درست و به روز را ارائه دهد .

شما اگر میخواهید موفق باشید باید آموزش پذیر باشید یعنی هم دوست داشته باشید از دیگران یاد بگیرید و هم به دیگران آموزش بدهید و تمام این ها مستلزم این است که شما تشنه ی یادگیری باشید .

برای اینکه بتوانید موفق باشید سعی کنید الگوهای ذهنی خود را تغییر دهید تغییر این الگوهای ذهنی کار آسانی نیست اما امکان پذیر است .شما با تماشای فیلم و کلیپ آموزشی و همچنین مطالعه ی کتاب ،شرکت در سمینار ها میتوانید ذهن خود را تغییر دهید .

شما باید مهارتهای لازم را فرا بگیرید تا بتوانید به موفقیت برسید برای رسیدن به موفقیت اصلا ترس نداشته باشید و بدانید ترس بزرگ ترین مانع برای شکست شماست پس از هیچ چیزی نهراسید و به راهتان ادامه دهید

  • یک نتورکر موفق به نکات مثبت توجه میکند

یک بازریاب میداند که بازاریابی شبکه ای عیب ها و نقص های خود را خواهد داشت مانند هر فعالیت دیگری ؛اما او میکوشد تا مثبت اندیش باشد و به نکات مثبت توج کند در نتیجه او با ذهن مثبت خویش موفقیت را جذب میکند .

کسانی در بازاریابی شبکه ای موفق هستند که ذهن مثبتی دارند و باتوجه به توانایی های خویش قدم برمیدارند برای آنها غیر ممکنی وجود نارد زیرا آنها موانع ذهنی شان را از بین برده اند و تنها به رویا و اهدافشان می اندیشند .

یک نتورکر موفق با تفکر مثبت خود شبکه سازی بهتری انجام میدهد و تاثیر گذاری بیشتری بر روی اعضای تیم خود دارد .ممکن است در این مسیر بازاریاب شبکه ای دچار اشتباه شود اما نکته ی قابل توجه اینجاست که او میداند چگونه مشکلات را مدیریت کند .

  • یک نتورکر موفق مدیر موفقی نیز هست

این واقعیت است که اگر یک بازاریاب نتواند امور را مدیریت کند نمیتواند در امر بازاریابی شبکه ای موفق شود بنابراین شما به عنوان یک نتورکر باید ابتدا مدیر موفق باشید باید بتواند امور را به دست بگیرید و بتوانید اعضای تیم خود را مدیریت کنید و آنها از شما پیروی کنند .

یک بازاریاب موفق برنامه ی دقیق دارد و میداند چه کاری را چه زمانی باید انجام دهد همچنین او میداند که چه وظیفه ای را باید به چه کسی محول کند تا در کار خود به موفقیت برسد .

 

  • آنها از انرژی فوق العاده ای برخوردارند

یک نتورکر موفق همیشه شاداب و پر از انرژی است او برای داشتن آینده ای روشن تلاش میکند و نا امیدی در ذهن او جایی ندارد آنها انگیزه ی فراوانی برای رسیدن به اهداف خویش دارند .

در ذهن آنها غیر ممکنی وجود ندارد بنابراین به هر چه که میخواهند میرسند .

 

  • آنها نسبت به کاری که انجام میدهند تعهد دارند

یک نتورکر موفق نسبت به کاری که انجام میدهد تعهد دارد و در قبال آن خود را مسئول میداند و تا آن را به پایاننرساند دست از تلاش برنمیدارد .

 

برای گوش  دادن به پاکدست های بازاریابی شبکه ای و اصول دعوت ،پرزنت و پیگیری اینجا کلیک کنید .

اگر در مورد بازاریابی شبکه ای و شرکت بازاریابان ایرانیان زمین می خواهید اطلاعاتی داشته باشید اینجا کلیک کنید

تهیه شده توسط گروه آموزشی سلام رویا