داشتن کارمند خلاق همیشه یک مزیت برای شرکت ها محصوب می شده است و شرکت ها به این مورد همیشه بیش از اندازه اهمیت می دهند و داده اند.

در واقع خلاقیت در هر زمانی یک مزیت رقابتی برای کارکنان هر شرکتی محصوب می شود.

افراد با تکیه بر این خلاقیت ها می توانند در بحران ها راه های جدیدی پیدا کنند و مسایل را به نفع خود تغییر دهند.به خاطر همین ویژگی هم همه ی شرکت ها به دنبال افراد خلاق می باشند.

یکی از مشکلاتی کهشرکت ها برای کارمندها بوجود می آورند این می باشد که شرکت ها انبوهی از کارها را بر سر هر کارمند خراب می کنند و این موضوع عملا باعث می شود تا خلاقیت هر کارمند از بین برود .

در واقع درداین مقاله ما قصد داریم تا به شما راه هایی را آموزش بدهیم تا بتوانید خلاقیت خود و کارمندهایتان را د رمحیط کار افزایش دهید.

  • نو آوری از  نا کجا آباد ظاهر نمی شود 

ایده های خام در ذهن ما مانند الماس های تراش نخورده ای می باشند که به همین راحتی تبدیل به محصولات ارزشمند نمی شوند.

بلکه با اختصاص دادن زمان و انرژی کافی در نهایت به محصولات ارزشمندی تبدیل می شوند که می توانند زندگی شما و هم اطرافیانتان را به صورت کامل تغییر دهند و بهبود ببخشند.

  • زیاد به دنبال ایجاد نظم و ترتیب در محیط کار نباشید

یکی از مواردی که باعث می شود خلاقت شما عملا از بین برود نظم داشتن بیش از اندازه در زندگی و کار می باشد.

بسیاری از شرکت ها همیشه کارمندان و افراد خود را به حفظ نظم و پرهیز از هر گونه شلختگی در محیط کار تشویق می کنند که این موضوع عملا خلاقیت را از بین می برد.

تحقیقات محققان نشان می دهد که ایجاد یک محیط نا مرتبط در ایجاد خلاقیت در محیط کار بسیار موثر می باشد و باعث افزایش خلاقیت کارمندان در محیط کار می شد.

اصولا محیط کار مرتبط با نخصص هر کارمند باعث افزایش دقت کارمندان برای کاری که انجام می دهند می شود ولی همین موضوع خلاقیت آن کارمند را از بین می برد.

پس اگر به دنبال افزایش کارایی در شرکت و محیط کار خود هستید سعی کنید در برخی مواقع محیط کار افراد را تعییر دهید همین کار کوچک باعث افزایش خلاقیت و افزایش کارایی افراد در محیط کار شما می شود.

برنامه ریزی در کار خوب است ولی زیاد با برنامه کارها را انجام دادن خود خلاقیت را از بین می برد.

  • ایده های مختلف را کنار هم بچینید

در حقیقت خلاقیت زمانی اتفاق می اقتد که ایده های مختلف را کنار هم قرار دهیمو از این ایده ها یک ایده یناب و جدید بدست آوریم .

گاهی در سازمان ها افرادی ایده های جدیدی مطرح می کنند و افرادی دیگر که ارتباط های زیادی دارند این ایده را رشد می دهند و باعث بوجود آمدن یک موقعیت عالی و منحصر به فرد در سازمان می شوند. و این خود یک جور خلاقیت عای می بشاد.

 

برای گوش دادن به اصول دعوت و پرزنت در بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید

پیشنهاد می کنیم مقاله مربوط به شرکت بیز و آهنگ های انگیزشی اینجا کلیک کنید

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا