با عرض سلام

پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، به منظور بررسی “پیشرانه های مشارکت مشتری در محیط شبکه های اجتماعی برند شده( مطالعه موردی: شبکه اجتماعی  اینستاگرام)” تنظیم شده است. خواهشمند است سوالات را به دقت مطالعه کرده و به آنها پاسخ دهید.

از اینکه وقت شریف خود را در اختیار ما قرار می‌دهید سپاسگزاری می‌نمائیم.

نکته: لطفا از بین صفحات برندها هایی که در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام محصولی را عرضه می کند و یا شما محصولی را از صفحه ی آن برندها تهیه کردید یکی را انتخاب کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید.

نکته: لطفا از بین صفحات برند هایی که در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام محصولی را عرضه می کنند و یا شما محصولی را از صفحه ی آن برندها تهیه کردید یکی را انتخاب کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید.
کد تخیف 100% یک ماه دوره رو به پیشرفت: porseshname