نگاه متفاوت ما به وقایغ اطرافمان در واقع تفاوت مسئله با مشکل را بوجود می آورد و در واقع فرق بین مشکل با مسئله به دیدگاه طرز فکر ما به حوادث و اتفاقاتی که اطرافمان می افتد بر می گردد.

آیا یا دانستم تفاون بین این دو  می توانیم به هرآنچه می خواهیم دست پیدا کنیم؟

آیا باید برای رسیدن به هدفهایمان و آرامش در زنذگی فرق بین مشکل و مسئله را باید بدانیم و در نظر بگبریم ؟

جواب این سوال ها در راه پیشرفت و کسب موفقیت فردی و اجتماعی سهم به سزایی دارد.

تا جایی که این روند می تواند در بهبود واکنش ها و عکس العمل ما نقش داشته باشد و باعث تغییر آن شود.

در این راستا قرار نیست کار خاصی انجام دهیم صرفاً باید دریچه نگاه خود را  تغییر داده و با نگرش درست فرق بین مشکل با مسئله را شناسایی کرد تا بفهمیم راز موفقیت و راه رسیدن به اهداف چیست و به این شکل تفاوت مسئله با مشکل را درک کنیم و به جای وابستگی شدید به نگرانی ها و طرز فکر قبلی خود ، جهان را از زاویه دیگری نگاه کنیم.

نگاه ما به اتفاقات و حوادث پیرامونمان در واقع طرز فکر ما را نشان مب دخد که آیا ما یک شخص منفی گرا می باشیم یا کسی که در حوادث روزگار به دنبال نکات مثبت در راه رسیدن به موفقیت فروی می باشد.

 

تفاوت مسئله با مشکل در چیست

چگونگی رسیدن به خواسته ها با دانستن فرق بین مشکل با مسئله اتفاق می افتد

 در واقع واکنش و نگرش ما به وقایع و اتفاقاتی که بطور روزمره با آن مواجه هستیم به بیان تفاوت مسئله با مشکل به دو شکل صورت می پذیرد :

الف) فرآیندهایی که با آنها مواجه می شویم را به شکل مساله ببینیم

ب) اتفاقات و شرایط را به شکل مساله بنگریم

فرق بین مشکل با مسئله وجود دارد ولی این نکته را هم باید بهش توجه کنیم که هر دو این موارد باید حل شوند تا بتوانیم به راز موفقیت دست یافت و این بسته به نگرش ما دارد که بخواهیم کدام یک را حل کنیم .

در برخورد با مساله طبیعتاً انسان احساس خوبی خواهد داشت نسبت به مشکل ،ولی حل مشکل ذاتاً احساس خوبی به انسان نمی دهد .

به همین دلیل است که همیشه توصیه می شود که برای حل مساله و رسیدن به اهداف هر چه سریعتر اقدام کنید که احساس خوبی در حل آن برای خود ایجاد کنید.

با این کار ذهن خود را برای حل مساله و پذیرفتن تفاوت مسئله با مشکل پرورش می دهید .

با تمرین و تکرار این موضوع در رسیدن به اهداف و خواسته هایمان در زندگی و کار روزمره، دیگر سراغ حل مشکل نخواهید رفت .

پس تفاوت مسئله با مشکل در تفاوت نگرش ما در حل مسئله در راه رسیدن به خواست هایمان می باشد.

برای رسیدن به موفقیت و خواسته هایمان باید سخت تلاش کرد و با هیچ مانعی ، ترس و هراس به خود راه ندهیم . همیشه باید به این نکته توجه کرد که موفقیت حاصل قدم های کوچک ولی پی در پی می باشد .

پس بهترین کار ثابت قدم ماندن در راه رسیدن به اهدافمان در زندگی می باشد زیرا شکست زمانی معنا پیدا می کند که شما از رسیدن به خواسته هایتان خسته شودذ و دست از تلاش کردن در رسیدن به آنها بردارید.

برای گوش دادن پادکست های مربوط به بازاریابی شبکه ای , اصول دعوت , پرزنت و پیگیری اینجا کلیک کنید

پیشنهاد می کنیم مقاله مربوط به شرکت بازاریابان ایرانیان زمین را مطالعه کنید

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا